Loga evropských strukturálních fondů MZ ČR

Jak poznám, že mám cukrovku

Úvod - Cukrovka - Základní informace - Jak poznám, že mám cukrovku

​​Táta ukazuje

Jak tedy poznám, že já nebo mé dítě máme cukrovku??

Mezi nejčastější příznaky patří:

 • žízeň, ale opravdu velká žízeň, nestačí jen jeden hrníček, žízeň budí člověka i v noci
 • polyurie /časté močení/, noční močení, často u malých dětí, které již na noc nepotřebovaly plenu, nyní se opět začaly počurávat, moč je lepkavá - sladká
 • hubnutí při normální chuti k jídlu, během krátké doby to může být i několik kg
 • únavnost, malátnost
 • přechodné poruchy zrakové ostrosti
 • poruchy vědomí až bezvědomí
 • dech páchnoucí po acetonu, prohloubené dýchání
 • opakované infekce močových cest

Kluk tak to ne

Takže když budu mít tyto příznaky, mám určitě cukrovku??

Tyto projevy mohou mít samozřejmě i jinou příčinu. Přesnou diagnózu určí lékař - mezi základní vyšetření patří:

 • odběr krve (vysoká glykémie = hyperglykémie),
 • vyšetření moči (nález cukru = glykosurie, může se vyskytovat i aceton),
 • další vyšetření - zjistí např. hladinu inzulínu, protilátek, protože existuje mnoho různých typů diabetu.

Mezi nejčastější typ diabetu u dětí patří diabetes mellitus I. typu

Vzniká v důsledku destrukce beta-buněk Langerhansových ostrůvků v pankreatu, které produkují inzulín. V důsledku toho dochází k nedostatku inzulínu a vzniká celoživotní závislost na jeho zevním podávání. Ke zničení beta-buněk dochází na podkladě buněčného autoimunitního procesu, který prokážeme nálezem protilátek v krvi.

Cukrovka

Příznaky Diabetes Mellitus 1. typu

Nemoc se většinou vyvíjí pomalu. Častěji vzniká na podzim a na jaře při výskytu virových onemocnění. Projevuje se trvalou žízní a častým močením v důsledku vysokého obsahu glukózy v krvi, která na sebe váže vodu, hubnutím. U dětí není výjimkou pomočování, zvláště v noci.

Později se v moči a dechu objevuje aceton, pacient je dráždivý a unavený. Při lehčím průběhu mohou někdy na nemoc upozornit poruchy vidění vznikající ze změn v objemu oční čočky při zvýšené glykemii, svědění genitálií vznikající při plísňovém zánětu (plísním se dobře daří v prostředí s cukrem). Pokud jsou příznaky přehlédnuty a nemoc se dále rozvíjí, dostavuje se zvracení a bolesti břicha, červené zbarvení sliznic, které vzniká při vzestupu odpadních látek kyselé povahy - ketolátek (acetonu) v krvi. Tělo totiž začne využívat tuky jako zdroj náhradní energie. Stav, kdy je tělo okyselováno ketolátkami, se nazývá ketoacidóza. Hromadění kyselých odpadních látek spolu s odvodněním vede ke vzniku diabetického kómatu, provázeného hlubokým kussmaulovým dýcháním.

U dospělých je nejčastější diabetes mellitus II. typu

Záchyt diabetu 2. typu bývá často náhodný při odběrech krve. Příznaky mohou být nevýrazné, pomalu nastupující či atypické. U řady nemocných jsou již v době určení diagnozy vyvinuty chronické komplikace. Mezi obecné příznaky diabetu patří žízeň se zvýšeným příjmem tekutin a častým močením, což je způsobeno vysokou hladinu krevního cukru. Cukr s sebou strhává vodu do moči a to vede k dehydrataci organismu se zvýšenou únavou a slabostí. Může se objevit neostré vidění, pocit mravenčení v různých částech těla, snížená chuť k jídlu, hubnutí. Vzhledem k tomu, že sekrece inzulinu nikdy neklesne až k nule, nejsou pro diabetes 2. typu typické akutní komplikace jako je akutní ketoacidoza, která je typická pro diabetes 1. typu.

Jak zjistím, že mám cukrovku - diabetes 2. typu

Pacienta mohou dovést k lékaři výše uvedené příznaky, často je však cukrovka diagnostikována náhodně z krevních odběrů. Hlavním ukazatelem je stanovení hladiny cukru v krvi - tzv. glykémie. K ověření diagnozy se někdy používá tzv. OGTT test (orální glukózový toleranční test), při němž je hodnocena glykémie po podání roztoku glukózy ústy.

Správné hodnoty glykémie

Hladina neboli množství glukózy v krvi se nazývá glykemie. Glykemie se udává v mmol/l. U zdravého člověka glykemie neklesne pod 3,3 mmol/l a na lačno nestoupne přes 6 mmol/l. Jen krátce po jídle je o trochu vyšší, ale za hodinu už klesá pod 7,7 mmol/l a pokles do dobře hlídaného rozmezí mezi 3,3 - 6 mmol/l i potom rychle pokračuje.

Scroll