Loga evropských strukturálních fondů MZ ČR

Cesta za poznáním

Úvod - Cesta za poznáním

OS Dítě s diabetem bylo úspěšným žadatelem z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a díky projektu „Cesta za poznáním“ Vám přineslo spoustu nových vzdělávací možnosti a aktivity.

Projekt byl zahájen 1. 8. 2012 a byl ukončen 30. 10. 2013.


Projekt byl zaměřen na individuální vzdělávání členů a spolupracujících osob sdružení v oblasti občanské gramotnosti (všeobecné, finanční, právní, environmentální, ICT a seberalizační) k naplňování cílů funkční občanské společnosti a odpovědného životního stylu. 

Hlavní cíle projektu
1. Projekt byl zaměřen na zvýšení osobních a občanských kompetencí účastníků projektu v oblasti občanské gramotnosti (všeobecné, finanční, právní, environmentální, ICT a seberalizační) k naplňování cílů funkční občanské společnosti a odpovědného životního stylu. 

2. Edukativním cílem projektu bylo poskytnout k tomu účastníkům potřebné znalosti a prostřednictvím zajímavých, inovativních vzdělávacích metod a forem je získat k proaktivnímu přístupu k dalšímu vzdělávání prohlubováním znalostí i v ostatních tématech zasahujících do osobního a občanského života a vyžadujících odpovědné postoje a aktivity. praktické návody a inspiraci k rodinnému praktikování zásad zdravého životního stylu, což je s ohledem na specifiku cílové skupiny velmi důležitým zdravotním i psychologickým aspektem pro integraci do plnohodnotného aktivního života navzdory zdravotním omezením dětí i dospělých.

Aktivity projektu byly zahrnuty do pravidelných akcí sdružení a přibyly i dalších vzdělávací dny a víkendy.

Vzdělávání bylo určeno členům občanského sdružení, dobrovolníkům, rodinným příslušníkům a ostatním osobám, které se angažují v činnostech pro děti s nemocí diabetes mellitus I. typu.

Výstup projektu
Byl zpracován vzdělávací modul Zdravý životní styl pro cílovou skupinu osob pracujících s dětmi s onemocněními diabetes melitus, celiakií (alergií na lepek), s laktózovou intolerancí a jinými onemocněními sdruženými autoimunitním onemocněním.
Byl zprovozněn webový portál www.zdravyzivotscukrovkou.cz, na kterém je dostupná vytvořená multimediální prezentace pro interaktivní komunikaci s příslušníky cílové skupiny i pro veřejnost.

Scroll