Loga evropských strukturálních fondů MZ ČR

Základní informace

Úvod - Cukrovka - Základní informace

Diabetes mellitus, česky úplavice cukrová neboli cukrovka.

Cukrovka není žádná nakažlivá nemoc, i když je to úplavice??

Samozřejmě, cukrovkou se nemůžeme nakazit smiley​.

Je to souhrnný název pro skupinu chronických onemocnění projevujících se poruchou metabolismu sacharidů. I když cukrovka bývá dnes řazena k tzv. civilizačním chorobám, patří ve skutečnosti mezi nejstarší nemoci, které lidstvo zná. Nemoc je způsobená buď nedostatkem inzulínu, nebo jeho nedostatečnou účinností.

Název vychází z řeckého diabetes (znamená "odtékat") - časté močení - a mellitus je z latinského slova sladký - med.

Z toho vyplývá, že k hlavním projevům cukrovky patří časté močení, a v moči se nachází cukr.

Diabetes mellitus je porucha, při které tělo neumí dobře hospodařit s glukózou. Glukóza patří chemicky mezi jednoduché cukry. Je to cukr trochu jiné chuti než řepný cukr, kterým doma sladíme. Glukóza je obsažena v ovoci, zejména ve vinných hroznech. Proto se jí česky říká hroznový cukr. Glukóza je však také hlavním cukrem obsaženým v krvi člověka. Označuje se proto také jako krevní cukr. Je to jedna z nejdůležitějších látek v lidském těle. Život bez ní, není možný, neboť je zdroj energie pro všechny části těla, všechny buňky ji neustále potřebují. Glukózu přivádí do všech částí lidského těla krev. Krev obsahuje glukózu a u zdravého člověka je množství glukózy v krvi obdivuhodně stálé. Právě toto množství je ideální k tomu, aby všechny buňky dostávaly právě tolik glukózy, kolik potřebují.

Široká, laická veřejnost vnímá diabetes jako onemocnění postihující starší generaci, které lze ve většině případů léčit dietou, popřípadě v kombinaci s tabletami. Je nutno rozlišovat mezi dvěma základními typy onemocnění.

Diabetes mellitus 1. typu (dále DM 1) a Diabetes mellitus 2. typu (dále DM 2). Tyto dva typy mají společného jmenovatele a to hyperglykémii neboli vysokou hladinu krevního cukru a přítomnost glukózy v moči, ale příčiny vzniku, průběh, a způsob léčby nemocí jsou zcela odlišné.

Fotogalerie

dcera a pes - cukrovka
dcera tak to ne
Scroll